6 / 10
Hanna. „Hanna” to fonetyczna oboczność „Anny” (hebrajskie. han-nah – łaska), ale w Polsce funkcjonuje jako oddzielne imię. Patronką Hanny może być więc jedna z licznych świętych albo błogosławionych Ann, np. matka Maryi. Ale możesz także powierzyć córkę opiece Hanny Chrzanowskiej. Wprawdzie nie została ona jeszcze wyniesiona na ołtarze, ale jej proces beatyfikacyjny się zakończył, a wiosną w krakowskich Łagiewnikach ma się odbyć beatyfikacja. Hanna Chrzanowska była pielęgniarką i propagatorką pielęgniarstwa domowego. Z jej zapisków wyłania się postać kobiety żarliwie kochającej Boga i bliźnich, traktującej swoją pracę jako drogę do szczęścia i zbawienia. Kiedy odwiedzała chorych, widziała nie zniekształcone ciało, brud, wszy czy ślady alkoholowej libacji, ale człowieka, który potrzebuje pomocy. Zmarła w 1973 r. w Krakowie.
+

© Pexels | CC0