9 / 10
Aleksandra. Święta Aleksandra pochodziła z Ancyry w Galacji (dzisiejsza Ankara w Turcji). Żyła w II/III wieku, w czasach okrutnych prześladowań chrześcijan zarządzonych przez rzymskiego cesarza Dioklecjana. Mieszkała razem z sześcioma kobietami, które żyły w czystości i zajmowały się modlitwą i uczynkami miłosierdzia. Były już staruszkami, kiedy odmówiły udziału w procesji z posążkami pogańskich bóstw i publicznie wyznały wiarę w Jezusa. Utopiono ją w bagnach w pobliżu rodzinnego miasta, a przed śmiercią torturowano.
+

© Pexels | CC0