1 / 9
Krzyż/Krucyfiks
Przypomina wielką Miłość Boga do nas i jest jedną z podstawowych broni przeciwko duchowym nieprzyjaciołom. To na krzyżu Chrystus pokonał grzech, śmierć i diabła. Wskazane, aby mieć krzyż w każdym domowym pomieszczeniu, by nam przypominał o Jezusie i zachęcał nas do wierności Bogu w godzinach pokusy. Poproś kapłana, aby poświęcił twoje krzyże.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr | CC BY-NC-ND 2.0