3 / 9
Różaniec
Ofiarowana świętemu Dominikowi przez Najświętszą Maryję podczas objawienia w 1214 roku modlitwa różańcowa jest kontemplacją tajemnic życia Jezusa i Maryi podczas seryjnej recytacji Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu; pomocą w modlitwie służy przesuwanie różańcowych paciorków. Termin „róża” to symbol duchowych róż ofiarowywanych Matce Bożej. Różaniec składał się tradycyjnie z trzech części tworzących tzw. tajemnice – radosne, bolesne i chwalebne. Papież Jan Paweł II dodał do nich czwartą część – tajemnice światła.
+

© Photo by James Coleman on Unsplash