4 / 9
Woda święcona
Jest wspomnieniem naszego chrztu i symbolizuje duchową czystość. Przedstawia wodę, która wypłynęła z boku Chrystusa w dniu, w którym pokonał diabła, czyli w dniu Jego ukrzyżowania dla naszego zbawienia. Istnieje stary zwyczaj wieszania na ścianie przy drzwiach małych naczyń z wodą święconą, aby zanurzać w niej palce przed zrobieniem znaku krzyża w czas wychodzenia lub powrotu do domu; naczynia z wodą święconą wieszano także w sypialniach, aby rodzina była czysta i żyła w bliskości Boga.
+

© Fred Noyelle - Godong