6 / 9
Święcenie samochodu
Wykonywane jest przez kapłana lub diakona; błogosławieństwo to prosi Boga o specjalną ochronę dla osób, które będą korzystać z tego święconego pojazdu. Jednorazowe dokonanie takiego poświęcenia wystarcza na cały „użytkowy żywot” auta, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy poprosili o specjalne błogosławieństwo na szczególne okazje, np. przed długą podróżą.
+

© Russ Bowling | CC