8 / 9
Medalik Świętego Krzysztofa
Zgodnie z tradycją św. Krzysztof nosił Dzieciątko Jezus na ramionach, dlatego jest czczony jako patron podróżujących. Jego wstawiennictwo przyzywane jest często w czasie podróży samochodem, dlatego też zazwyczaj w samochodzie umieszcza się jego medalik. Oczywiście o takie wstawiennictwo świętego można również prosić w podróży realizowanej każdym innym środkiem lokomocji.
+

© CC