9 / 9
Medalik świętego Benedykta
Po jednej stronie św. Benedykt trzyma w rękach księgę reguły życia monastycznego i krzyż. Wokół znajduje się modlitwa EIUS IN OBITU NRO PRAESENTIA MUNIAMUR (Oby obecność Świętego Benedykta była dla nas pociechą w godzinie śmierci). Kielich, z którego wychodzi wąż i kruk trzymający w dziobie chleb przypominają o próbach otrucia Świętego Benedykta. Z drugiej strony medalika, między ramionami krzyża znajdują się litery CSPB – Crux Sancti Patri Benedicti (Krzyż świętego Ojca Benedykta). Na pionowej belce krzyża widnieją litery CSSML – Crux Sacra Sit Mihi Lux (Niech Święty Krzyż będzie moim światłem). Na belce horyzontalnej krzyża znajduje się symbol NDSMD – Non Draco Sit Mihi Dux (Niech wąż nie będzie moim przewodnikiem). U góry  - napis PAX lub monogram Chrystusa IHS – Iesus hominum Salvator (Jezus Zbawicielem ludzi). Po prawej stronie PAX, inicjały VRSNSM – Vade Retro Sátana Nunquam Suade Mihi Vana (Odejdź precz szatanie, nigdy mi nie podsuwaj złych rad) i SMQLIVB – Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas (To, co mi ofiarujesz , jest złe, sam pij swoją truciznę).
+

© CC