Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/9

Krzyż/Krucyfiks

Przypomina wielką Miłość Boga do nas i jest jedną z podstawowych broni przeciwko duchowym nieprzyjaciołom. To na krzyżu Chrystus pokonał grzech, śmierć i diabła. Wskazane, aby mieć krzyż w każdym domowym pomieszczeniu, by nam przypominał o Jezusie i zachęcał nas do wierności Bogu w godzinach pokusy. Poproś kapłana aby poświęcił twoje krzyże.
2/9

Szkaplerz Karmelitański

Składa się z dwóch kawałków brązowego materiału połączonych sznurkiem; na jednym znajduje się wizerunek Matki Bożej z Karmelu, na drugim - wizerunek Najświętszego Serca Jezusa lub emblemat Zakonu Karmelitów. To miniatura karmelitańskiego habitu. Mocuje się go na ciele za pomocą cienkiego, zwyczajnego sznurka. Powinien być poświęcony i umieszczony na wiernym przez kapłana, zgodnie z rytuałem nałożenia szkaplerza. Gdy w 1251 roku Matka Boża objawiła się Szymonowi Stockowi, obiecała mu: „Kto umierając będzie miał na sobie szkaplerz, nie zginie w wiecznym ogniu. Szkaplerz jest znakiem zbawienia, obroną przed niebezpieczeństwami, więzią pokoju i  wieczystym przymierzem”.
3/9

Różaniec

Ofiarowana świętemu Dominikowi przez Najświętszą Maryję podczas objawienia w 1214 roku modlitwa różańcowa jest kontemplacją tajemnic życia Jezusa i Maryi podczas seryjnej recytacji Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu; pomocą w modlitwie służy przesuwanie różańcowych paciorków. Termin „róża” to symbol duchowych róż ofiarowywanych Matce Bożej. Różaniec składał się tradycyjnie z trzech części tworzących tzw. tajemnice – radosne, bolesne i chwalebne. Papież Jan Paweł II dodał do nich czwartą część – tajemnice światła.
4/9

Woda święcona

Jest wspomnieniem naszego chrztu i symbolizuje duchową czystość. Przedstawia wodę, która wypłynęła z boku Chrystusa w dniu, w którym pokonał diabła, czyli w dniu Jego ukrzyżowania dla naszego zbawienia. Istnieje stary zwyczaj wieszania na ścianie przy drzwiach małych naczyń z wodą święconą, aby zanurzać w niej palce przed zrobieniem znaku krzyża w czas wychodzenia lub powrotu do domu; naczynia z wodą święconą wieszano także w sypialniach, aby rodzina była czysta i żyła w bliskości Boga.
5/9

Sól egzorcyzmowana

Należy o nią poprosić proboszcza - jednak obecnie wielu księży może nie znać tej praktyki. Poświęcona sól stanowi mocną broń przeciwko złu, zgodnie z formułą stosowaną przy jej poświęceniu: jest symbolem zdrowia psychicznego i cielesnego, ma właściwości wyzwalania nas od nieczystości i złych wpływów. W Ewangelii Chrystus nakazuje nam być solą i światłem świata.
6/9

Święcenie samochodu

Wykonywane jest przez kapłana lub diakona; błogosławieństwo to prosi Boga o specjalną ochronę dla osób, które będą korzystać z tego święconego pojazdu. Jednorazowe dokonanie takiego poświęcenia wystarcza na cały „użytkowy żywot” auta, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy poprosili o specjalne błogosławieństwo na szczególne okazje, np. przed długą podróżą.
7/9

Cudowny medalik

Święta Katarzyna Labouré otrzymała go podczas wizji Najświętszej Maryi w 1830 roku. Medalik zawierał modlitwę „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Matka Boża powiedziała: „Kto będzie nosił taki poświęcony medalik, dostąpi wielkich łask, szczególnie, gdy będzie go nosił na szyi. Kto pobożnie odmówi tę modlitwę, będzie szczególnie chroniony przez Matkę Bożą. Szczodrych łask dostąpią ci, którzy zaufają”.
8/9

Medalik Świętego Krzysztofa

Zgodnie z tradycją św. Krzysztof nosił Dzieciątko Jezus na ramionach, dlatego jest czczony jako patron podróżujących. Jego wstawiennictwo przyzywane jest często w czasie podróży samochodem, dlatego też zazwyczaj w samochodzie umieszcza się jego medalik. Oczywiście o takie wstawiennictwo świętego można również prosić w podróży realizowanej każdym innym środkiem lokomocji.
9/9

Medalik świętego Benedykta

Po jednej stronie św. Benedykt trzyma w rękach księgę reguły życia monastycznego i krzyż. Wokół znajduje się modlitwa EIUS IN OBITU NRO PRAESENTIA MUNIAMUR (Oby obecność Świętego Benedykta była dla nas pociechą w godzinie śmierci). Kielich, z którego wychodzi wąż i kruk trzymający w dziobie chleb przypominają o próbach otrucia Świętego Benedykta. Z drugiej strony medalika, między ramionami krzyża znajdują się litery CSPB – Crux Sancti Patri Benedicti (Krzyż świętego Ojca Benedykta). Na pionowej belce krzyża widnieją litery CSSML – Crux Sacra Sit Mihi Lux (Niech Święty Krzyż będzie moim światłem). Na belce horyzontalnej krzyża znajduje się symbol NDSMD – Non Draco Sit Mihi Dux (Niech wąż nie będzie moim przewodnikiem). U góry  - napis PAX lub monogram Chrystusa IHS – Iesus hominum Salvator (Jezus Zbawicielem ludzi). Po prawej stronie PAX, inicjały VRSNSM – Vade Retro Sátana Nunquam Suade Mihi Vana (Odejdź precz szatanie, nigdy mi nie podsuwaj złych rad) i SMQLIVB – Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas (To, co mi ofiarujesz , jest złe, sam pij swoją truciznę).