2 / 9
Madonna z Katakumb, Rzym, III w.
Wizerunek został namalowany na ścianie katakumb św. Pryscilli, znajdujących się pod rzymską ulicą Via Salaria. Malowidło w katakumbach, niegdysiejszej kopalni, ukazuje Maryję karmiącą siedzącego na Jej kolanach małego Jezusa, który zwraca się w stronę patrzącego. Dzieło to powstało w III w., w okresie, gdy cesarstwo rzymskie nadal uważało chrześcijaństwo za nielegalną praktykę. Pierwsi wyznawcy Chrystusa spotykali się w katakumbach, gdzie grzebali swoich zmarłych i modlili się przy grobach męczenników. Dlatego też sztuka tego okresu mówi nam wiele o ideałach i wartościach wczesnych wspólnot chrześcijańskich. Na prezentowanym tu fresku Maryja ukazana jest w chwili opieki nad Dzieciątkiem, co symbolicznie ukazuje jej opiekuńczą naturę.
+

© PD