5 / 9
Boże Narodzenie, klasztor św. Katarzyny, Góra Synaj, VI w.
Inna ikona z klasztoru św. Katarzyny na Górze Synaj, wykonana w tej samej technice enkaustycznej, przedstawia Maryję pochylającą się nad Dzieciątkiem, leżącym w centrum kompozycji w otoczeniu zwierząt domowych – wołu i osła. Z prawej strony podchodzą do małego Jezusa mędrcy, zaś nad sceną widoczni są aniołowie i gwiazda. Poniżej centralnej sceny znajduje się napis – tekst ostrzeżenia wystosowanego przez anioła do Józefa (po lewej stronie) oraz osoby asystujące przy porodzie, które kąpią Dzieciątko.
+

© Fair Use