6 / 9
Madonna z Mędrcami, Rzym, III w.
Choć Ewangelia nie zawiera opisów wyglądu Jezusa i Maryi, znaleźć w niej możemy wiele opisów ich czynów. Jedną z bardziej popularnych scen wyobrażanych przez artystów we wczesnym okresie rozwoju chrześcijaństwa był pokłon Mędrców. Ten konkretny wizerunek, powstały w III w., ukazuje Mędrców oddających hołd Dzieciątku, które trzyma na rękach Maryja. Scena stanowiła dekorację sarkofagu, obecnie znajdującego się w Muzeum Watykańskim w Rzymie.
+

© Giovanni Dall'Orto | Wikimedia Commons