8 / 9
Agiosoritissa (Matka Boża), Konstantynopol, VII w.
Ikona „Panaghia Agiosoritissa”, czyli „Maryja Wstawienniczka”, jest jedną z niewielu ikon, które nie przedstawiają Maryi jako matki. W tym wizerunku Dziewica Maryja ukazana jest jako wstawiająca się za ludźmi „pośredniczka” pomiędzy nimi i Bogiem. Ikona ta, obecnie znajdująca się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej na rzymskim Monte Mario, powstała w VII wieku w Konstantynopolu.
+

© Fair Use