9 / 9
Ikona Maryi z Dzieciątkiem, IX w.
Ikona ukazująca Maryję i Dzieciątko, których wzrok skierowany jest wprost na patrzącego, powstała w IX w. w Tsilkani, w Gruzji. Przez wieki ikona doznawała w tym wschodnioeuropejskim kraju czci wiernych, przyciągając liczne pielgrzymki. Dziś jest eksponatem kolekcji stałej Muzeum Sztuki Gruzji w stolicy państwa, Tbilisi.
+

© Public Domain