1 / 9
Kościół w Dura Europos, Syria, II w.
Odkryty w latach 20. XX wieku przez zespół archeologów z Uniwersytetu Yale'a kościół w Dura Europos we współczesnej Syrii jest uważany za najstarszy znany obecnie kościół chrześcijański. Zespół naukowców był w stanie uratować znajdujące się w świątyni, a pochodzące z II i III wieku dzieła sztuki, w tym wizerunek kobiety pochylającej się nad studnią. Przez długi czas kobietę utożsamiano z Samarytanką, która rozmawia z Jezusem obok studni Jakubowej, o czym dowiadujemy się z Ewangelii wg św. Jana (4, 1-42). Jednak według najnowszej teorii Michaela Pepparda, profesora teologii na nowojorskim Uniwersytecie Fordham, obraz przedstawia scenę Zwiastowania, kiedy Archanioł Gabriel oznajmia Maryi, że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus. Prof. Peppard wskazuje na pochodzące z II w. n.e. opisy Zwiastowania w biografii Maryi, według których Gabriel przychodzi do niej, kiedy zaczerpuje wodę dzbanem ze studni, tak jak ukazuje to wizerunek w syryjskim kościele. Jest to też zgodne z wyobrażeniami tej sceny z okresu bizantyjskiego. Dokładniejsze badania wizerunku pozwoliły odkryć to, co niedostępne jest bezpośredniemu oglądowi, jak dwie linie dochodzące do tułowia kobiety, co w sztuce tego okresu miało przedstawiać wcielenie. Na podstawie tych dowodów można wizerunek z kościoła w Dura Europos uznać za najstarszy portret Matki Bożej.
+

© Yale Art Gallery | Yale News