2 / 9
Na tej XII-wiecznej niewielkiej (10x15cm) gruzińskiej ikonie wyraźnie widać 2 ptaki, które Józef niesie w koszyku. Według przepisów, które Bóg objawił Mojżeszowi, kobieta przez 40 dni po narodzeniu syna pozostawała w procesie oczyszczenia i na jego zakończenie miała złożyć w ofierze baranka i gołębia lub synogarlicę. Maryja była uboga i zgodnie z zapisem z Księgi Kapłańskiej mogła ofiarować nieco mniej: „Jeśli zaś jest ona zbyt uboga, aby przynieść jagnię, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (…). W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona” Kpł 12,8.
+

© Wikipedia | Domena publiczna