8 / 9
Dzieło Hansa Memlinga.
+

© Wikipedia | Domena publiczna