1 / 10
Na początek pewnik: współżycie łączy. Pomiędzy kochankami powstaje szczególna więź – uczuciowa, psychologiczna, emocjonalna, intymna – której nie dorównuje żadna inna relacja. A to dlatego, że ciało mówi językiem, który wykracza poza świadome zamiary partnera. A skoro taka więź rodzi się za każdym razem, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego mniej czy bardziej świadomi, im więcej partnerów seksualnych, tym rodząca się więź się jest słabsza. A tym samym współżycie przedmałżeńskie dramatycznie zwiększa prawdopodobieństwo rozwodu.
+

© Shutterstock