4 / 10
Między współżyciem a trwałością relacji kobiety i mężczyzny istnieje nierozerwalny związek. Czymś nienaturalnym jest więc tworzenie tak intymnej więzi, by ją potem zerwać. A dochodzi do tego niezależnie od woli osób. Obiektywne znaczenie współżycia przeważa bowiem nad znaczeniem subiektywnym. Zatwardziały don Juan może sądzić, że żaden związek nie jest dla niego ważny, ale czy chce, czy nie chce, każdy z tych związków wyryje głęboki ślad w jego osobowości, a to dlatego, że jednoczący efekt seksu jest automatyczny.
+

© Shutterstock