7 / 10
Faktyczne wspólne pożycie jest więc największą pomyłką, z jaką mierzą się dzisiejsze pary. Myślą, że to „próba” przed małżeństwem, ale takie życie bez ślubu może wypróbować wszystko z wyjątkiem małżeństwa, ponieważ brakuje w nim podjętego na całe życie zobowiązania do odpowiedzialności za drugą osobę. Między współmałżonkiem a „partnerem” jest wielka różnica: z jednym, jak pokazuje łacińska etymologia, dzielę jarzmo, z drugim – chleb („cum” i „iugum” oraz „cum” i „panis”). Czym innym jest dzielić z kimś posiłek, a czym innym – życie i siebie samego. Miłość osób pozostających w związkach nie jest wolna, ponieważ miłość wolna od zobowiązań to sprzeczność sama w sobie. „Do czasu” – tak mogłoby brzmieć ukryte motto każdego związku faktycznego.
+

© Nd3000 I Shutterstock