2 / 9
Myśl najpierw o innych
Jest wiele przykładów troski błogosławionego Frassatiego o innych ludzi i przedkładania ich potrzeb nad własne. Najbardziej dobitnym jest moment, kiedy on sam zachorował na polio wówczas, gdy umierała jego babcia. Nie chcąc przydawać kłopotów swojej rodzinie, cierpiał w milczeniu. Krewni błogosławionego zdali sobie sprawę ze stanu jego zdrowia zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią.
+

© Pier Giorgio Frassati | Facebook