8 / 9
Czyń dobro, nie przyciągając uwagi innych
Na pogrzebie Pier Giorgia pojawiły się rzesze ludzi, którym pomagał za życia, o czym nie mieli pojęcia jego najbliżsi.
+

© Courtesy of The Dominican Friars – England & Scotland