3 / 9
Unikaj dotykania twarzy
Codziennie nasze ręce wchodzą w kontakt z wieloma drobnoustrojami. Dotykanie nimi twarzy zwiększa ryzyko choroby. Jeśli musisz dotknąć twarzy, wcześniej wymyj dokładnie ręce.
+

© Shutterstock