5 / 9
Pomóż swoim dzieciom rozwinąć skrzydła
Nasze dzieci wywołują w nas wiele emocji. W tym także zmartwienia. Maryja i Józef przeżyli prawdziwy koszmar, gdy 12-letni Jezus zaginął na trzy dni! Gdy został odnaleziony, w prawdziwie teologicznej rozmowie zapytał Maryję, dlaczego Go szukała, skoro był w domu swego Ojca, w świątyni. Chociaż Maryja mogła poczuć się odrzucona, wybrała inną drogę, podążała ścieżką swojego Syna i pomogła Mu w drodze.
+

© Fotosparrow - Shutterstock