2 / 9
Posiłek jak w Biblii
Wybierz jeden posiłek w tygodniu i przyrządź go tak, jak zrobiliby to pierwsi chrześcijanie. W ten sposób skupisz się na sprawach fundamentalnych i choć na chwilę zapomnisz o przetworzonej żywności. Tu znajdziesz potrawy sprzed 2 tysięcy lat, które mógł spożywać Jezus i jego uczniowie.
+

© pixabay