3 / 9
Jolanta. To imię po grecku znaczy „fiołek” (po łacinie fiołek to viola – stąd imię Wioletta). Błogosławiona Jolanta (1235-1303) była córką węgierskiego króla Beli IV. Przybyła do Krakowa na dwór swej siostry Kingi jako kilkuletnia dziewczynka i tam się wychowywała. Poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Jako wzorowa żona i matka osobiście wychowywała dzieci i wywierała wielki wpływ na otoczenie. Wraz z mężem fundowała i uposażała liczne klasztory franciszkańskie, opiekowała się biednymi i chorymi. Po jego śmierci wstąpiła razem z Kingą do klasztoru klarysek w Starym Sączu, a później przeniosła się do klasztoru w Gnieźnie.
+

© Pexels | CC0