8 / 9
Florentyna. To imię pochodzi od łacińskiego słowa florus, czyli „kwitnący”. Święta Florentyna (ok. 550-ok. 633) była siostrą wielkiego średniowiecznego uczonego św. Izydora z Sewilli, a także świętych Leandra (biskupa Sewilli) i Fulgencjusza, którzy o niej pisali. Już w młodości rozmiłowała się w lekturze Pisma Świętego, a później wstąpiła do klasztoru. Została pochowana razem ze swoimi pobożnymi braćmi.
+

© Pexels | CC0