9 / 9
Sylwia. Żeńska wersja imienia Sylwiusz, pochodzącego od łacińskiego słowa silva, czyli „las”. Święta Sylwia (ok. 520 – 592) była żoną rzymskiego urzędnika i matką papieża Grzegorza Wielkiego. W ich rodzinie panowała atmosfera życzliwości, wzajemnej miłości i świętości. Kiedy jej syn został biskupem Rzymu, Sylwia zamieszkała w małym domku niedaleko kościoła św. Saby na Wzgórzach Awentyńskich, gdzie wiodła żywot samotny, niemal pustelniczy. Papież Grzegorz w swoich pismach nieraz wspominał matkę, dla której miał wielki szacunek.
+

© Pexels | CC0