8 / 9
Woodrow Wilson
Woodrow Wilson był 28. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przed zaangażowaniem się w politykę był wykładowcą akademickim i został rektorem Princeton, ale jako dziecko miał problemy z nauką z powodu dysleksji. Aby pomóc mu przezwyciężyć trudności z czytaniem, ojciec uczył go w domu, dopóki nie poszedł na studia.
+

© Wikipedia PD