3 / 10
Szymon. Św. Piotr na początku nazywał się Szymon (Symeon). Jezus zmienił mu imię przy pierwszym spotkaniu. Szymon to także imię innego apostoła, który miał przydomek Gorliwy.
+

© Pixabay | CC0