6 / 10
Tomasz. Wbrew popularnemu określeniu „niewierny Tomasz”, apostoł Tomasz, zwany Didymos (czyli bliźniak) może być wzorem wiary, wytrwałości i oddania Bogu. Towarzyszył Jezusowi, a nawet wyraził gotowość pójścia z Nim na śmierć. Jednak najbardziej znane wydarzenie z jego życia to moment, kiedy zwątpił w słowa innych apostołów, że zmartwychwstały Jezus odwiedził ich pod nieobecność Tomasza. Kiedy Pan przyszedł ponownie i pokazał mu swoje rany, Tomasz uwierzył i wyraził skruchę. Starożytna tradycja mówi, że głosząc Ewangelię dotarł aż do Indii.
+

© Pixabay | CC0