8 / 10
Mikołaj. Św. Mikołaj był biskupem Myry (w dzisiejszej Turcji), żył w IV wieku. Według legendy rozdał pokaźny majątek biedakom, a kiedy dowiedział się, że trzy córki ubogiego wdowca nie mogą wyjść za mąż powodu braku posagu, podrzucił im ukradkiem większą sumę pieniędzy. Podczas soboru w Nicei spoliczkował on Ariusza, twórcę herezji arianizmu, który bluźnił na temat boskości Jezusa.
+

© Pixabay | CC0