9 / 10
Marcin. Biskup Marcin z Tours (ok. 316-397) urodził się w Panonii (dzisiejsze Węgry) i był rzymskim żołnierzem. Pewnego razu oddał zmarzniętemu żebrakowi połowę płaszcza. W nocy ukazał mu się Chrystus owinięty w ten płaszcz i mówiący do aniołów: „To Marcin mnie okrył”. Marcin przyjął chrzest, opuścił wojsko i udał się do Galii. Został uczniem św. Hilarego, biskupa Poitiers, a potem – pustelnikiem. Jako wędrowny apostoł nawrócił wiele osób. Został wybrany biskupem Tours. Założył pierwsze w kraju klasztory, w których życie mnisze było łączone z pracą misyjną.
+

© Pixabay | CC0