3 / 10
Katarzyna. Św. Katarzyna Aleksandryjska, która żyła pod koniec III wieku albo na początku IV wieku, należała do najbardziej znanych świętych w historii Kościoła. Jej historia obrosła tyloma legendami, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej istnienie. Według tych przekazów była córką króla egipskiej Aleksandrii – zamożną, piękną i niezwykle mądrą. Złożyła ślub czystości. Kiedy odmówiła złożenia ofiary pogańskim bóstwom, cesarz zarządził dysputę między nią a filozofami i retorami. Katarzyna udowodniła w dyskusji prawdziwość chrześcijaństwa i doprowadziła wielu adwersarzy do wiary w Jezusa. Kolejne kilkadziesiąt osób nawróciło się, obserwując jej męstwo podczas tortur.
+

© Pexels | CC0