4 / 10
Barbara. Niewiele wiadomo o jej życiu i okolicznościach śmierci, która nastąpiła prawdopodobnie ok. 305 r. w Nikomedii lub Heliopolis, w czasie nasilenia krwawych prześladowań chrześcijan. Według legendy Barbara wywodziła się z pogańskiej rodziny. Ojciec oddał ją na naukę do Nikomedii, gdzie zetknęła się z chrześcijaństwem. Przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec chciał siłą zmienić jej decyzję – uwięził ją w wieży, głodził i straszył. Gdy to nie pomogło, zdecydował się złożyć na nią donos do władz. Po torturach i próbach upokorzeń, przed którymi osłaniał Barbarę anioł, została ścięta mieczem. Wykonawcą wyroku miał być sam ojciec Barbary, który po zabiciu córki zginął rażony piorunem.
+

© Pexels | CC0