9 / 10
Weronika. Tradycja mówi, że kiedy Jezus niósł krzyż na Kalwarię, pewna dobra mieszkanka Jerozolimy podeszła do Niego i chustą wytarła Mu zakrwawioną, brudną twarz. Jezus obdarował ją wizerunkiem swojej twarzy odbitej na chuście. Nie zachowało się imię tej kobiety, więc nazwano ją Weroniką – od łacińsko-greckiego określenia vera eikon („prawdziwy wizerunek”).
+

© Pexels | CC0