5 / 11
Krzyż w Bazylice św. Piotra w Watykanie.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr