9 / 11
Co Zbawiciel widział z Krzyża, mal. James Tissot
+

© Brooklyn Museum