3 / 3
W jednym z monasterów prawosławnych w zachodniej Gruzji znajduje się jedna z tego rodzaju ikon, podkreślająca fizyczną brzemienność Matki Bożej, ubranej w ciemnoczerwono-niebieskie szaty i jednocześnie – boskość Chrystusa, znajdującego się w jej nabrzmiałym łonie, oświetlanym dodatkowo przez blask łaski Ducha Świętego. Widok ten odzwierciedla cielesną więź Maryi z Jej Synem, podobną do więzi Kościoła z Eucharystią i sakramentami. Niektóre teksty liturgiczne z kręgu wschodniego chrześcijaństwa nazywają wprost łono Matki Bożej „czcigodnym i bardziej chwalebnym od niebiańskiego ołtarza Cherubinów”.
+

© fot. LiveInternet.ru