1/3
Realistyczne malarstwo religijne powstałe w kręgu zachodniego chrześcijaństwa, np. scena nawiedzenia św. Elżbiety pędzla średniowiecznego Giotta di Bondone [zerknij na główne zdjęcie do tekstu], bardziej akcentuje ciążę kuzynki Maryi niż przyszłej Matki Zbawiciela. Ciążę Maryi widzimy jednak na kilku wizerunkach powstałych w kręgu łacińskim, jak chociażby Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie lub figury Matki Bożej w Gdańsku-Matemblewie.
2/3
Ikony wschodnie, przedstawiające świat już przebóstwiony i przemieniony w pełni Bożymi energiami, jeszcze rzadziej akcentowały „ludzkie” elementy w postaciach Osób Boskich lub świętych. Niemniej, kilka ikon, które dzisiaj są szczególnie czczone przez kobiety oczekujące dziecka, przedstawia Maryję z Chrystusem w łonie ukazanym symbolicznie za pomocą okręgu.
3/3
W jednym z monasterów prawosławnych w zachodniej Gruzji znajduje się jedna z tego rodzaju ikon, podkreślająca fizyczną brzemienność Matki Bożej, ubranej w ciemnoczerwono-niebieskie szaty i jednocześnie – boskość Chrystusa, znajdującego się w jej nabrzmiałym łonie, oświetlanym dodatkowo przez blask łaski Ducha Świętego. Widok ten odzwierciedla cielesną więź Maryi z Jej Synem, podobną do więzi Kościoła z Eucharystią i sakramentami. Niektóre teksty liturgiczne z kręgu wschodniego chrześcijaństwa nazywają wprost łono Matki Bożej „czcigodnym i bardziej chwalebnym od niebiańskiego ołtarza Cherubinów”.