3 / 13
Bielone ściany domków.
+

© fot. Andrea Wardal