1 / 12
Kielich mszalny wraz z bielizną kielichową (korporał i puryfikaterz, czasami także palka). Służy do konsekracji wina w Krew Pańską. Jak mówi Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR): „Kielichy oraz inne naczynia przeznaczone do przechowywania Krwi Pańskiej muszą mieć czaszę z takiego materiału, który nie wchłania płynów. Podstawa może być wykonana z innych tworzyw trwałych i szlachetnych".
+

© José Luís Ávila Silveira/Pedro Noronha e Costa/Wikipedia | Domena publiczna