5 / 12
Głębokiej pateny używa się w sytuacjach, kiedy jest potrzeba zakonsekrowania większej ilości hostii. Używa się jej także do udzielania Komunii Świętej.
+

© Abraham/Wikipedia | CC BY-SA 4.0