6 / 12
Patena używana podczas rozdawania Komunii Świętej. Jej zadaniem jest „wyłapywanie" okruchów Ciała Pańskiego, aby nie dopuścić do profanacji. Patena powinna zostać oczyszczona przez księdza lub akolitę po Komunii Świętej.
+

© Abraham/Wikipedia | CC BY-SA 4.0