4 / 5
„Z kapituły win”
Autentyczne i z wielką skruchą wypowiedziane oskarżenie: – Przewielebna matko ksieni, oskarżam się, że narobiłam wielkiego krzyku i próbowałam matkę przekrzyczeć, ale mi się nie udało...
+

© Shutterstock