3 / 7
Diecezja (jeszcze nie archidiecezja) warszawska została oficjalnie uznana przez papieża Piusa VI bullą "Ad universam agri Dominici curam" z dnia 16 października 1798.
+

© Wikipedia | Domena publiczna