4 / 7
W dniu utworzenia diecezji na jej terenie żyło ponad 150 tys. wiernych (dzisiaj 1 425 000).
+

© Marek i Ewa Wojciechowscy/Wikipedia | CC BY-SA 3.0