6 / 7
Pierwszym arcybiskupem i metropolitą warszawskim został Franciszek Malczewski. Dzięki staraniom rządu rosyjskiego, otrzymał tytuł Prymasa Królestwa Polskiego. Tytuł ten przestał być używany po śmierci kard. Kakowskiego.
+

© Wikipedia | Domena publiczna