7 / 10
7. Jeśli wybierasz się za granicę, skseruj swoje dokumenty. Jeśli stracisz oryginalne, będziesz miała dostęp do kopii dokumentów. Ułatwią ci one powrót do kraju. Oryginały miej przy sobie, dobrze ukryte. Pieniądze miej schowane w kilku miejscach – to mniejsze ryzyko, że w przypadku kradzieży stracisz wszystkie. Jeśli masz ze sobą karty płatnicze, koniecznie miej zanotowane numery, pod które będziesz mogła zadzwonić w przypadku ich utraty. Miej ze sobą adresy ambasad oraz numery do nich.
+