3 / 5
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Korona z cierni potwierdza, jak bardzo królowanie Jezusa różni się od ziemskiego panowania.
+

© Waiting For The Word | CC BY 2.0